HOOR-HIER!

KOM ONS SKRYF ÍN AFRIKAANS ÓÓR AFRIKAANS

Junie 1998: 9

Redaktrise: Susan Alexander

 

Telefoon tuis: 235757 in Windhoek
Faks: 212169 Windhoek
E-pos:  
susanalexander@mweb.com.na
Posbus 9677 WINDHOEK

 

 

 

DAGSÊ VRIEND

Die probleem met skriftelike kommunikasie is mos dat die gesig van jou gespreksgenoot afwesig is... gelukkig dat dit die mens oor die eeue heen nie laat afsien het van hierdie vorm van kontak hou nie. Sonder my briewe van geliefdes oor die aardbol heen, sou my lewe veel armer gewees het. So het ek onlangs die voorreg gehad om van aangesig tot aangesig kennis te maak met iemand wat kontak met my gemaak het weens my betrokkenheid by Die Namibiese Kinderboekforum. Een van die skrywers wat 地 manuskrip vir evaluering aan die forum voorgelê het en met wie ek toe al 地 rukkie op skrif en oor die telefoon gekommunikeer het, ontmoet ek toe in lewende lywe. Sy is die liewe tannie Marie D但lton van wie ons in 地 Hoor-Hier! of wat gelede 地 gediggie geplaas het. Die bundeltjie gediggies wat sy ingestuur het, lê ek toe voor aan die literêre komitee van die NKBF en sy verdien toe sommer vir haar 地 prysie en sertifikaat daarmee. Sy kom die aand van die prysoorhandigings na my toe en sê vir my: "My kind, dankie vir die prys en so aan; ek wil net vir jou sê dat jy in die Hoor-Hier geskryf het dat ek diep in die tagtig is, maar eintlik is ek al een en negentig jaar oud!"

Ek moet sê dis die eerste keer dat 地 vrou my aanvat omdat ek haar al is dit net op papier 地 paar jaar jonger gemaak het!

DIE NAMIBIESE KINDERBOEKFORUM

Dié organisasie vier hierdie jaar hulle tiende verjaarsdag. Die NKBF doen 地 hele paar dinge om die lees van kinderboeke en die skryf van kinderboeke in Namibië te bevorder. So bekroon hulle elke jaar boeke in die tale wat in ons land gepraat word. Hierdie jaar is daar onder meer pryse gegee vir tekste wat in Afrikaans geskryf is. Behalwe vir die manuskripte wat pryse verdien het, het die skrywers van twee gepubliseerde tekste elk 地 stewige kontantprys, geborg deur die Suid-Afrikaanse Hoë Kommissariaat, gewen. Die tekste is:

Om 地 kierie te keer deur Pieter Pieterse, gepubliseer deur Human & Rousseau en

Gamkap deur Betsie van Niekerk, gepubliseer deur Tafelberg Uitgewers.

Indien enige Hoor-Hier!-leser belangstel om meer te hoor van die bedrywighede van die NKBF, kan daar met Susan Alexander geskakel word.

LESERSBRIEWE

Tannie Rita McDonald van Potchefstroom skryf vir die Hoor-Hier! 地 briefie wat so glo ek baie interessant sal wees vir veral die óú Windhoekers: Ek kuier tans by my dogter en haar gesin in Erospark, Windhoek... maar dit is nie dieselfde Windhoek wat ek vroeër geken het nie.

Toe ek die derde Oktober 1947 die eerste keer hier aangeland het, was dit net 地 lekker ou dorp. Die enkelkwartiere van die S.A.S & H regoor die spoorwegstasie, waarin ek 地 kamer met Toekie Cilliers moes deel, was 地 sinkplaatgeboutjie wat binne met planke uitgevoer was. Daardie somer was dit so warm in ons kamer dat my neus elke dag gebloei het. Ek het vyf maande daar gebly en in die Spoorweë se algemene kantoor gewerk. Daarna het ek 地 betrekking in die Staatsdiens by die Landbou Departement gekry. Ek het eers privaat loseer in Jan Jonkerweg naby die Westfälischerhof Hotel aan die suidekant van Ausspannplatz.

In daardie tyd was byna al die besighede in Kaiserstrasse. Daar was ook 地 aantal hotelle soos die Hansa, die Metropole waar die orkes "Mini痴 Melody Makers" gespeel het vir mense wat wou dans, die Thüringerhof en 地 paar ander. Daar was ook die Dieretuin (waarin daar geen diere was nie!) met sy kafee en die Acmè Bioskoopsaal. Laasgenoemde het later verdwyn en toe het ons in die bioskoopsaal in die Gross Herzog Hotel gaan fliek. Die kantoor van die Landbou Departement was oorkant die Tinten Palast waar ons graag in die tuine gaan stap en ontspan het.

Wat natuurlik nog dieselfde is, is die Christus Kirche, die Ruiterstandbeeld en die Alte Feste...

In Kaizerstraat was byna al die geboue nog in die Duitse boustyl met hulle "sneeudakke". Die eerste moderne gebouekomplekse wat opgerig was, was die Continental wat tans heeltemal verdwerg word deur die talle hoë verdiepinggeboue in "Independence Avenue". Ons jong klomp het ons vrye tyd baie genotvol bestee met rugby, netbal, Volkspele (waarvan ons 地 demonstrasiegroep gehad het wat by funksies en konserte opgetree het). Dan het ons ook 地 amateur dramavereniging gehad en ons het van tyd tot tyd toneelstukke op die planke gebring.

Ja baie dinge het intussen verander...

(Inderdaad het baie dinge verander, tannie Rita. Dankie vir die lekker gesels oor die dae toe Windhoek nog 地 "lekker ou dorp" was! Red.)

KRIT

Hierdie literêre gespreksgroep het op 23 Junie 創 gesprek oor twee tekste geskryf deur oud-Namibiër, George Weideman, nl. Die Onderskepper 地 roman, en Staning onder sterre 地 digbundel. Jean Lombard sal hierdie gesprek inlei.

Die res van die jaar se program sien soos volg uit:

4 Augustus: 地 Kas is vir klere deur Pieter Cilliers.
22 September: In drie riviere deur Jaco Botha.
27 Oktober: Landskap met vroue en slang deur Lettie Viljoen.

Enige navrae oor hierdie gespreksgroep, kan gerig word aan Susan Alexander.

NANKIE

Ek kry 地 lekker brief van Aloysius Swartbooi van Mariental. Hy skryf: "Ek is 地 amateur-digter (of moet ek sê aspirant-digter), maar ek is baie ywerig om te skryf. Tot op hede het ek al meer as 地 honderd verse geskryf, dus is ek ook gereed om 地 bundel uit te gee. Al wat my nou hinder is die feit dat ek nie weet wie my sal kan help nie. Ek het vir mev. Jean Lombard 地 paar van my gedigte gestuur vir kommentaar en sy het ook aanbeveel dat ek van my tekste aan u stuur vir publikasie in die Hoor-Hier! Ek hoor verder dat u van tyd tot tyd skryfskole aanbied. Hieroor verlang ek ook meer inligting."

(Baie dankie vir die brief en gedigte mnr. Swartbooi. Ongelukkig bied ek nie self die skryfskole aan nie... maar ek sal enige inligting oor moontlike skryfskole in die Hoor-Hier! plaas. Ek plaas graag een van jou gedigte in hierdie uitgawe. Red.)

Klik hier om Aloysius se bydrae te lees: Nankie.

LAAT ONS VAN JOU HOOR!

Groete tot 地 volgende keer.

 


Nankie
deur Aloysius Swartbooi

Volgende Uitgawe
Vorige Uitgawe
Tuisblad
Gasteboek

 

Die Knoop: Honderde Afrikaanse Bestemmings! Afrikaans oppie Net Afriklub